ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 19, 2018
64 views

هم اینک که بیوفتاد مرا یاد زیار .............یاد ان ماه و مه من که شد از دیده نهان

تو مندار ز ان خنده که مستانه به لبها دارم ....غم من بیش فزون است که بر دل دارم 
همین الان فی البداعه

27 آبان, 1396
·