ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 23, 2018
154 views

#من به این نتیجه رسیدم که
میشه خیلی ساده شاد بود...!
میشه دلخوشیت به چیزای کوچیک باشه!!
میشه دلخوش به یه گلدون بود!
میشه دلتو به این خوش کنی که چشات میبینه!
که حرف میزنی!
که راه میری!!
که سالمی!!
اصلا میشه دلتو به غرغرای شب امتحان خوش کنی!!
به درس خوندنت!!!
دلخوشی میتونه لبخندای هر صبح مامانت باشه
دلخوشی میتونه چهره ی خسته ی بابات باشه که از سرکار میاد!
دلخوشی میتونه یه دوست باشه که همیشه پشتته