ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 24, 2018
151 views

#باران پاییزی من...........................


گفتی که از
نهانِ دلت
با خبر نیم
تو در دلی
کدام نهان
بر تو فاش
نیست