ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 24, 2018
101 views

#باران پاییزی من................................

امروز هم بی تو میگذرد .امشب هم بی تو میگذرد.
گفته بودند که باز میشود این درب. صبح میشود این شب. صبر داشته باش.
صبر ایوب که ندارم یارم...
عمر نوح هم که ندارم یارم...
دست تقدیر بود دامن من ...
حکمت رب .بود گردن من...
سپری شد همه عمر گران در یادت.
یاد تو بود در ان خاطره پر یادت.
خون جگر شد همین قلب که بود محفل عشق.
خون دل خورد همه روح و تن و قلب و من و در ره عشق.
حال کز حال من و این دل و تن با خبری.
چاره کن یارم بگو راهی بگو دانی تو درمانی.
نه تو دانی نه من دانم .
ولی گویند.که باز میشود این درب صبح میشود این شب. صبر داشته باش

mehran

_SH@Y@N_
لایک
1
1
بهمن 25, 2018