ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 24, 2018
148 views

از همان آغاز
راـہ ما ڪمے از هم جدا بود
تو مثل یڪ شاعر
عاشق بودے و
من مثل یڪ عاشق
شعر مے سرودم
هر دو گم شدیم
من در پایان یڪ رویا
تو در یڪ شعر بے پایان ...!

_SH@Y@N_
عالی
1
1
بهمن 25, 2018