ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 18, 2018
4 views

#باران........ 
تقدیم به تو 
ای دوست مپندار که از دیده برفتی ز دل ما جستی. 
هر روز تو در خاطر ما و یاد ما و دل ما بنشستی. 
Mehran