از on دی 23, 2018
#باران پاییزی من.......... ســــــــاده نگـــــــــذر… به یــــــــاد داشتــــه باش... "ایــــــــن" دلـــــنوشته ها را…. یـــک " دل " نوشـــته است….! اینجا حریم من است حریم قلب کوچکم! قفس تنهایی من و حرف های ناگفته ام... کسی دلش برایم نسوزد من این قفس را دوست دارم و تنهایی ام را...!
52 views 5 پسند
از on دی 23, 2018
#اینجـــا جـــاده ِ احســاس ِ مـــــن است... آن گونــه که دوســت می دارم می نویســـــــم... و آن گونـه که دوست می دارم... تصویــرها را بر این صفحه ی مجـــازی نقــاشی می کنم. اینجــا پــَر ِ پــــرواز ِ تمام ِ واژه ها تا آسمـــــــــان ِ عشـــق و احســـاس بـاز است اَگـَرَت با مــن و احســــــــــــــاسم هـَمــــــرَه ِ این راهـــی بـــاش و با مـــن هم قــدم شــو... ...
37 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#صحبت از عشق که میان آید باز یاد من رسم کند چهره ی یار من نه آنم که به جبر عشق کنم خلقت یار ببینم به نیازخالقا به بزرگیت مهر بورزم همه وقت
31 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#از نوشته های خودم باران پاییزی من ........... پاییز در راه است و فصل زردی و خزان من و تولدی دیگر تولدی نو در خزان .در زیباترین فصل سال دلتنگی و نشاطی دوباره از داشتن و نداشتن تو خدا به خیر کند حال مارا تا گذر خزان
29 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#دوستم داشته باش ، هـمانـگونه که من دوستـت دارم بگذار فاصله من و تو کمتر از آنی باشد : که می خواهـیـم و نمی توانـیـم که می توانـیــم و نمی گـذارنــد ! بگذار میان من و تو فاصله ای نـمـانــد نه به خاطر خودت ، و نه به خاطر من ! که به خاطر این عـشـق دوسـتـم داشـتـه باش بـیـش از آنی که من دوسـتـت دارم ..... دوستت دارم عشقم با تمام وجود... ...
11 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#روزگار بهتری از راه می رسد کسی نگفته است که زندگی کار ساده ایست،گاهی بسیار سخت و ناخوشایند می نماید. اما با تمام فراز و فرودهایش، زندگی ...از ما انسانی بهتر و نیرومند تر می سازد. حتی اگر در لحظه حقیقت آن را در نیابیم. به یاد آر ... که در آزردگی، رنج از خود دور داری،و در دلتنگی، بگذاری اشکهایت جاری شوند، و در خشم خود را رها سازی،و در ناکامی بر خود چیره شوی،تا می توانی یار خود باش. می توانی بهترین دوست خودت باشی ...
13 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#چه سخت است وصف کسی که معناگر عشق است! مصداق آدمیت! همان کسی که می شنود حرفایی که قلبش را می سوزاند و می بیند دردهایی که امانش را می برد. ولی خود را به نشنیدن میزند ، به ندیدن تا پنهان کند زخمهایی را که به خاطر مهربانیش بر جای مانده و پنهان کند، دردهایی را که به خاطر شاد کردن دلی ، در سینه اش پنهان مانده! آری! چه سخت است و چه ماجرای عجیبی دارد، این " عشق! "
13 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#باران پاییزی من در بیکران زندگی دو چیز افسونم میکند............. ابی اسمانی که میبینم و میدانم که نیست. وعشق تو را که نمیبینم و میدانم که هست.
14 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#ﻣــــﻦ ﻣــــﯿــــﺪﺍﻧﻢ ﮐــــﻪ ﺑــــﻪ ﺗﻮ ﻣﯿــــﺮﺳﻢ ... ﻣﯿﺸﮑﻨــــﻢ ﺳﮑــــﻮﺕ ﺳــــــــﺮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ .. ﺑــــﺎ ﺗــــﻮ ﺑــــﻪ ﺍﻣﯿــــﺪ ﺗــــﻮ ﺑــــﺮﺍﯼ ﺗــــﻮ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑــــﯽ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿــــﻦ ﺍﺳــــﺖ ... ﺑــــﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺗــــــــﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﯾــــﺒــــﺎ ...
12 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#اسمان دلم ابریست همچون ابر باران زای پائیز در چشمان خسته به راه نشسته من. دیر بازیست که درون قلب کوچکم امواج خروشان سر به بطنهای دلم میزنند.نمیدانم این چه تقدیر و سرنوشتیست که دچار شده ام. نه راه باز است و نه پیش. تو بگو ای اسمان ابری! ایا این راه دور شدن پایان من است یا اغازی دوباره در راه است. نمیدانم .نمیدانم چگونه باید این عذاب را تا سر انجام حیات به دوش کشم. ترسم از مردن نیست از مرگ نمی هراسم اما مرده ای به مثال زندها هستم در این دنیای فانی. ...
14 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
 باران پاییزی من .......... روحم را که تسخیر نمودی . ..جان را هم نثار تو کنم ============================================= باران پاییزی من.............. باز ایست ..........که باز من تنها در این باران سرگردانم... ============================================= وقتی ادم یقین داشته باشه که یکی اون بالا سرش هست که هواشوداره پس هر چیزی رو ارزو کنه بهش میده توی زندگیتون موفق باشید
8 views 2 پسند
از on دی 23, 2018
#عشق و محبت  نه رنگ پوست میخواد و نه زبان مشترک و نه جنسیت و نه سواد و سرمایه . فقط یک دل مهربون لازم داره
17 views 2 پسند